Hương vị mắm bò hóc và những kỹ niệm quê hương

Về miền tây ăn tôm ăn cá,  Vẫn nhớ điên điển hương mắm đồng.    Từ thuở khẩn hoang, người dân miền sông nước nam bộ đã biết tận dụng nguồn cá tôm ngoài tự nhiên như cá linh, cá lóc, cá sặc để làm… Read More

Share Button