Kỷ niệm êm đềm về mùa bông điên điển quê tôi

Như đã có hẹn từ bao giờ mỗi năm bắt đầu khoảng tháng 6 âm lịch mùa nước nổi lại tràn về trên những cánh đồng quê miền đồng bằng châu thổ. Vào thời gian này nước sông bắt đầu lên cộng thêm những trận… Read More

Share Button